You are here: Home Metodika Uzly
Document Actions

Metodika

Uzly

Základní uzly pro provozování horolezectví a lanových technik.

Uzly kotvicí

Slouží k ukotvení lana (nejčastěji ke skobám, nýtům, objektům) nebo uvázání zvolených předmětů na lano za účelem jejich zajištění nebo zavěšení. Uzlem lano kotvíme buď přímo na předmět, úvazek, nebo jeho pomocí utvoříme pracovní oko (smyčku) pro karabinu.

Z hlediska vázání uzlů na konci lana (popruhu) bychom měli vždy dodržovat několik základních pravidel. Tím prvním je vázání pojistného uzlu (dvojité oko) kolem pramene lana, tak aby uzel bránil zasunutí zbytkového konce zpět do uzlu. Druhým pravidlem je dostatečně dlouhý zbytkový konec. U lan by to měl být cca desetinásobek průměru, u popruhů pětinásobek jejich šířky.

Dvojitý osmičkový uzel

Základní navazovací uzel užívaný v horolezectví. Slouží pro spojení úvazku a lana. Je možné jej také využít pro smyčky určené k zakládání nebo svázání smyčky provlečené v hodinách jednou rukou.Výborná optická kontrola. Je nezbytné dát pozor na překřížení pramenů v uzlu, které snižuje pevnost. Překřížení je třeba po uvázání "počesat" a dotáhnout všechny čtyři prameny.

Při vázání máme dvě možnosti. Pro první je základem jednoduchý osmičkový uzel, volný konec pak protáhneme kotvícím bodem, vstoupíme zpět do uzlu a pramen po prameni jej okopírujeme.

Druhá varianta je vyvázáním v délce lana. Utvoříme dvojitý ohyb a na dvojité smyčce vyvážeme osmičkový uzel.

Vůdcovský uzel – uzel UIAA

Nejjednodušší kotvící uzel. Může sloužit stejně jako stejnosměrný osmičkový ke spojení lana a úvazku, nebo k vytvoření smyčky pro karabinu. Oproti osmičkovému uzlu se výrazně hůře rozvazuje a má nepatrně nižší nosnost. Stejně jako osmičkový je vhodný pro zakládání nebo svázání s jednou rukou.

Stejně jako osmičkový uzel může být vyvázaný v délce lana nebo prokopírovaný na jeho konci.

Lodní smyčka

Velmi praktický uzel, především pro možnost přesného a snadného odladění délky pramenů lana. Používáme zejména při budování sebezajištění na stanovišti, potřebě rychlého kotvení kolem stromů nebo rychlé, ale pevné fixaci lana v karabině.
Základní způsob uvázání provádíme složením uzlu v ruce a jeho následným navlečením na závěs či karabinu. Pro lezení však spíše uplatníme formu „navázání“ jednou rukou do karabiny
.

Liščí smyčka

Velmi jednoduchý uzel, někdy též nazýváme jako „jednoduchý prusik“ nebo také "kotvicí uzel". Slouží k ukotvení prodlužovací smyčky ve skobě, případně k ovázání
nedotlučené skoby. Velmi vhodný je pro svou jednoduchost u jištění na ledovci,
například při zakládaní sněhové kotvy z cepínu nebo lyží. Také ho můžeme využít při fixaci karabin do Garda smyčky (manipulační uzly).

Dračí smyčka

Dříve nejčastěji užívaný uzel pro navazování. Velmi praktický a rychlý uzel, je možné se na něj navázat i jednou rukou. Současně je ovšem jedním z nejnebezpečnějších uzlů. V případě obvodového zatížení smyčky se rozvazuje již při zatížení 150 kg podle druhu lana!!! Nespornou výhodou však zůstává možnost navázání jednou rukou nebo velmi snadné rozvázání i po velkém zatížení. Proto bychom neměli tento uzel zavrhovat.

Dvojitá dračí smyčka

V současnosti velmi oblíbený uzel mezi sportovními lezci. I po velmi vysoké zátěži jej lze snadno rozvázat. Díky dvojité smyčce odstraňuje nebezpečí rozvázání, které hrozí u klasické dračí smyčky.
Oproti osmičkovému stejnosměrnému uzlu je nevýhodou vyšší spotřeba lana a také
zejména horší optická kontrolovatelnost.

Osmičkový uzel s dvojitou smyčkou

Jedná se o uzel, který minimálně snižuje nosnost lana a i po velmi vysokém zatížení jej lze bez větších problémů rozvázat.
Uzel vyvazujeme vždy z již uvázané dvojité osmičky, jejíž smyčka je dvojnásobná oproti plánované délce oka. Uzel necháme volný, nestažený a vstoupíme vrcholem smyčky zpět do jeho středu. Vrchol smyčky pak přetáhneme přes celý uzel a stáhneme u kořene již dvojité smyčky uzlu.

Alpský motýl

Uzel, který je vynikající zejména při anomální zátěži. Je ideální pro navazování na střed lana, navázání na ledovec nebo vyvázání brzdících uzlů v jistícím systému na ledovci.

Uzly spojovací

Jedná se o uzly, které slouží především ke spojení lan a popruhů. Buď za účelem nastavení jejich délky, například spojení dvou lan pro slanění, nebo svázání dvou konců popruhu nebo kusu pomocného lana za účelem vytvoření smyčky.

Ambulanční uzel – plochá spojka

Nejjednodušší spojovací uzel vhodný zejména pro spojení dvou pevných smyček nebo například ke svázání šátku při vytváření závěsu pro poraněnou ruku.

Jednoduchá rybářská spojka

Velmi populární uzel. Relativně snadno se rozvazuje i po zatížení. Je nejvhodnější pro spojenídvou lan o nestejném průměru. Nebezpečí číhá právě v jeho jednoduchosti, kdy při tření o skálu může dojít k jeho rozvázání.
Na konci jednoho z lan uvážeme oko. Volný konec druhého lana propíchneme středem oka ve směru proti jeho volnému konci a kolem pramene prvního lana vyvážeme jednoduché oko.

Dvojitá rybářská spojka

Odstraňuje nevýhody jednoduché rybářské spojky. Také se po zatížení snáz rozvazuje. Nevýhodou je obtížná, až téměř nemožná vizuální kontrola správného uvázání uzlu na dvou lanech stejné barvy a struktury.

Vůdcovský uzel protisměrný

Velmi pevný a spolehlivý uzel sloužící ke spojení lan nebo popruhů. Nevýhodou je jeho přílišné zatažení při vysokém zatížení. Základem je oko, které od volného konce v protisměru okopírujeme.

Vůdcovský uzel stejnosměrný

Má nižší pevnost při anomálním namáhání než protisměrná forma. Velmi výhodně jej však můžeme použít pro zakliňování do skalních spár. Lze jej vyvázat jednou rukou a je velmi výhodný pro svazování lan při slanění. Eliminuje do značné míry riziko zaseknutí uzlu na skalní hraně. (při požití na svázání lan pro slanění je nezbytné nechat volné konce v délce odpovídající cca dvacetinásobku průměru lana tedy asi 20 – 30 cm)

Varianta vůdcovského uzlu na smyčce pro zakládání

Pro jištění pomocí smyček s uzlem,  který zakliňujeme do spár, někdy používáme variantu vůdcovského uzlu, která má větší hlavu uzlu.

Osmičkový uzel protisměrný

Má shodné vlastnosti s protisměrným vůdcovským, výhodou je snazší rozvázání po zatížení a menší riziko rozvázání při zachycení na skalním hrotu. 

Manipulační uzly

Jedná se o uzly se zapojením karabin.Vhodné pro různé lanové techniky. Štandy, kladkostroje, jištění.

Poloviční lodní smyčka

Základní manipulační uzel sloužící k jištění prvolezce i druholezce. Jako jediná zajišťuje dostatečné tření pro bezpečné zachycení pádu a je tedy doporučovaná mezinárodní horolezeckou asociací UIAA.
Nevýhodou je vyšší kroucení lana.

Zadrhovací smyčka

Uzel, který používáme při blokacích, tedy zabránění prokluzu u jistících pomůcek, zejména u polovičního jistícího uzlu nebo v modifikované formě u reversa, či ATC.
Při složitějších manipulacích a riziku uvolnění vždy zajišťujeme zadrhovací kličku buď pomocí karabiny, nebo pomocí pojistného uzlu.

Otevřená garda

Velmi jednoduchý manipulační uzel, který je možné použít jak při dobírání spolulezce, výstupu po zavěšeném laně, tak i při konstrukci kladkostroje. V jednom směru umožňuje snadný průchod lana s minimálním třením, v druhém pak lano blokuje. V případě potřeby je možné blokaci lana uvolnit i bez odlehčení závěsu a zavěšené břemeno nebo lezce spustit zpět dolů.
Pro správnou blokační funkci je nezbytné, aby byly karabiny sevřeny v závěsném bodě těsně u sebe, bez možnosti vzájemného pohybu.

Garda smyčka

Uzel založený na podobném principu jako otevřená garda. Výhodou je orientačně snazší založení, nevýhodou pak obtížnější až nemožné odblokování bez odlehčení závěsu.

Vyvazovací vánočka

Manipulační uzel sloužící zejména k přenesení zavěšené váhy do jiného závěsu bez možnosti odlehčení. Jeho použití vyžaduje už větší zkušenost.Vyvázání zahajujeme ve spodní karabině, kterou je smyčka volně propnuta v polovině své délky. Volné konce protáhneme každý z opačné strany horní karabinou, to stejné zopakujeme opět v dolní karabině a zpět v horní. Dotažením konců stanovíme délku vlastního
uzlu. Vyvázání zakončujeme opletením pramenů smyčky mezi karabinami volnými konci. Po třech až čtyřech překříženích zakončujeme na zvolené straně ambulančním uzlem.

Prusíkovací uzly

Jedná se svým způsobem o uzly manipulační, jejich specifická funkčnost je však vyčleňuje do samostatné skupiny. Vyznačují se především schopností sevření lana při zatížení a možností posunu po laně při odlehčení. Pro sebezáchranu, šplhání, bezpečné slaňování.

Prusíkův uzel dvojitý nebo trojitý

Uzel lze při vhodně zvoleném průměru smyčky snadno posunovat, spolehlivě drží v obou směrech zátěže. V případě nutnosti zvýšení spolehlivosti sevření použijeme jeho trojitou nebo čtvernou formu, pro běžné použití však dostačuje forma dvojitá (lano 10 mm, smyčka 6 mm).
Pro použití na polovičních lanech je nejoptimálnější forma trojitá (lano 8,5 mm, smyčka 6mm).

Prohaskův a Machardův prusík

Záměrně uvádím tyto dva uzly společně, neboť jsou z větší části identické. Jedná se o uzly, které je možné vytvořit jak z kulaté, tak i ploché smyčky. Poskytují velice pevné spojení smyčky a lana v jeho délce, nevýhodou je pouze jejich jednostrannost. V opačném směru zátěže prokluzují.
Prohaskův prusik s využitím karabiny nebo kroužku má téměř nulovou ztrátu pevnosti uzlem a je tak limitován pouze nosností vlastní smyčky.

Machardův prusik je identický s Prohaskovým, pouze je smyčka provlečena přes sebe a není potřeba využít karabiny. Toto provlečení však výrazně snižuje nosnost smyčky.

Links
1 2
by Zdeněk „Fábera“ Němec last modified 2010-04-15 19:12

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System