You are here: Home Členové Zdeněk „Zdéna“ Němec Valná hromada HORCE 2011 - zápis
Navigation
 
Document Actions

Valná hromada HORCE 2011 - zápis

Zápis z Valné hromady 2011 Opis zápisu z valné hromady občanského sdružení HORCE ze dne 18. ledna 2011 konané v restauraci U Faustů v Roudnici nad Labem.


19:00 — přítomno 7 ze 46 členů (neusnášení se schopný počet)
Běží hodinová čekací lhůta dle stanov. Pro lepší čekání bylo tentokráte připraveno i něco k zakousnutí. 12 vynikajících kusů vepřových kolen s křenem (to nám to poleze)....


20:00 — zahájena valná hromada
Přítomno 14 členů a 1 nováček.

1. Předseda Zdeněk Němec přednesl program valné hromady, který byl na návrh Romana
Líbala doplněn o projednání problematiky správy majetku. Rozšířený program VH byl
následně schválen 14 hlasy přítomných členů.


2. Zpráva o činnosti za r. 2010
Zprávu přednesl předseda Zdeněk Němec a je umístěna na webu.
Za své úspěchy jsme se odměnili potleskem. Letos již ne tolik ješitným, ale není se za co
stydět. Největší ohlas mělo působení bratranců Krejzových v olasti Tre Cime ohodnocené
oddílovým výstupem roku. Zároveň byl oceněn výkon dívčího družstva při tomto zájezdu.
Dosud v oddíle málo doceněné zůstává ustavení Pavla Tůmy správcem skal na Křížovém
vrchu a Mravenci. Zmíněn byl i jubilejní výstup na Janusovu hlavu v Tisé, kterého se účastnili
Jan Rejf a Miroslav Jelínek. Zdeněk Němec absolvoval instruktorský kurz a obnovil si průkaz instruktora skalního lezení na další období.


3. Zpráva o hospodaření
Podle podkladů pro účetní Janu Hůlkovou přednesl předseda zprávu o hospodaření oddílu.
 2010 dosáhla aktiva hotovosti 10.500,- Kč výběrem členských příspěvků. Dalšími přijmy
byly dary v hodnotě 40.000,- Kč. Výdaje za činnost a nákup materiálu činí celkem 9.456,-Kč.
Účetnictví bylo vedeno v souladu s odsouhlasenými rozpočtovými pravidly a závěry VH
2010. Obě zprávy byly VH vzaty na vědomí.


4. Výběr členských příspěvků, vyřazení pasivních členů
Valná hromada ponechala 14 hlasy výši ročních členských příspěvků na stávající úrovni 300,- Kč. Z následné diskuze vyplynulo:
- pokladníkem byla ustavena Libuše Jandová.
- číslo oddílového účtu bude umístěno na stránku horce.cz
- u plateb ve prospěch oddílu bude plátce a účel platby uvedeny ve zprávě pro příjemce.
- v neveřejné části stránek bude umístěn seznam členů, na kterém bude uvedena
kombinace zaplacených příspěvků HORCE/ČHS/OEAV a bude tak patrno aktivní
členství.
Za správnost odpovídají Zdeněk Němec, Rostislav Opočenský, Libuše Jandová.


5. Přijetí nových členů
Všemi 14 hlasy byl valnou hromadou přijat Jan Quaiser. Zatím poleze v doprovodu Miroslava Jelínka a na jarní oddílové akci na Bořni bude přezkoušen instruktorem Zdeňkem Němcem.


6. Schválení společných akcí
Valná hromada schválila plán společných akcí všemi 14 hlasy přítomných členů.


26.02.2011 HORCE ROCKPARTY – Krábčice/Rovné, Pod Řípem.
15.-17.04.2011 Jarní horoškola na Bořni.
06/07. 2011 Noc dlouhých ohňů (Tisá, Skalák, Sasko)
2.- 4.12.2011 Poslední slanění Ostrov. Výkony roku.
24.12.2011 Vánoční koupání
Každé 1. ÚT v měs. Oddílové setkání v Roudnici nad Labem


8. Správa horomateriálu
Dosavadní správce majetku Roman Líbal se vzdal funkce z rodinných důvodů (očekávané
horolezče). Uvolněné pozice se ujal dosud bezdětný Miroslav Jelínek, který byl potvrzen ve
funkci 14 hlasy.
Horomateriál byl na místě fyzicky předán a je uskladněn v bydlišti nového správce. Pro
inventarizaci, doplnění skladu o nově pořízený materiál a zavedení výpujční knihy vznikla
pracovní skupina ve složení Libuše Jandová, Hana Urbanová a Miroslav Jelínek. Jan Quaise vytvoří prográmek výpujční knihy, která bude umístěna i s tel. číslem správce v neveřejné části stránek horce.cz. K 1.2.2010 pracovní skupina prověří seznam a provede inventuru horomateriálu, o výsledku bude informovat na oddílovém setkání.


Pro půjčování společného oddílového horomateriálu nadále budou platit tyto zásady:
- společný horomateriál slouží k pujčování všem členům HORCE na jednotlivé akce.
- společný horomateriál se nesmí používat dlouhodobě ani cyklicky (více než 3x v jedné
sezóně jednou osobou).
- vypujčený materiál je vracen po skončení akce suchý a čistý neprodleně do skladu. Za
každý měsíc prodlení 100,- Kč pokuta do oddílového rozpočtu.
- při zájmu dvou členů o jednu věc v jednom termínu má přednost při půjčení ten člen,
který má vedeno v knize méně výpůjček.
- každou výpůjčku nutno hlásit správci majetku s předstihem telefonicky.


9. Diskuze
V diskuzi byly zmíněny některé detaily přípravy ROCKPARTY a vysvětlena geneze a
okolnosti pořádání této akce, včetně jejího zařazení do plánu akcí bez projednání s členy
HORCE. Od úspěšného uspořádání takové akce si slibujeme společenský kredit a zlepšení
naší pozice při jednání s vedením města o možnosti výstavby umělé lezecké stěny v Roudnici nad Labem. 


Zapsal 18.1.2011 Josef Novotný v.r.

by Zdeněk „Fábera“ Němec last modified 2011-01-23 21:01

mejl

Posted by Zdeněk „Fábera“ Němecat 2011-01-23 21:07
Toto jsem psal Pepikovi po doručení zápisu. Patřilo to jemu, ale vlastně je to i pro Vás.

No Pepiku, Cool, paráda!
Ještě že jsi ten zápis dělal ty. Vždycky mám z té VH divný pocit, že tam tak soudružsky plácáme, a takto černé na bílém to vypadá dobře. A vypadá to, že jsme se snad i jako oddíl zase posunuli. Takže díky za kultivovaný opis VH.

Čauves. Zd.

nesouhlas

Posted by Libuše Jandováat 2011-01-26 12:00
Zdravím všechny,
dovolila bych si nesouhlasit se zápisem z valné hromady, zejména se 4. a 8. bodem.
Pokud vím, tak se diskutovalo o tom, že by bylo dobré ustanovit pokladníka, ale s tuto funkcí jsem nesouhlasila a odmítla jsem ji vykonávat (a to stále platí). Proto by mě zajímalo, kdo mě ustanovil, když se o tom ani nehlasovalo!!!
Ohledně správy majetku byl ustanoven nový správce, a to Míra Jelínek, který se zavázal zavést výpůjční knihu a umístnit ji na web. Do příští schůze jsem však po něm chtěla, aby mi předal seznam majetku, kterým HORCE disponuje a Hanku Urbanouvou jsem poprosila, aby mi předala účtenky od věcí, které se do oddílu pořizovali. Nejedná se o složení NOVÉ pracovní skupiny, ale o provedení revize, kterou jsem, jakož-to člen revizní komise, oprávněna učinit! O výsledku vás budu samozřejmě informovat.
Toť asi vše, co jsem měla na srdci.
Líba


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System